Mari Meszaros
  Home   Werk   CV   Bibliografie   Links   Contact
 
  Een selectie
   
  2020
  2018 - 2019
  2016 - 2017
  2015
  2012 - 2014
  2010 - 2011
Man’s Desire
  2009
Kariatiden
  2008
Collateral Damage
  2006 - 2007
  2004 - 2005
  2002 - 2003
Hungarian Rhapsody
  2001 - 2002
Frozen in Time
  2000 - 2001
  1998 - 1999
  1996 - 1997
  1994 - 1995
  1992 - 1993
  1990 - 1991
  1987 - 1989
  1985 - 1986
  1979 - 1984
   
   
   
Klik op een detail voor de vergroting
 
     
         
     
     
     
         
         
         
         
Ik geloof dat onze Westerse beschaving in een neerwaartse spiraal geraakt is.Wij leven in een maatschappij die met een identiteitscrisis te kampen heeft en waarin de normen en waarden van de democratie vervagen.
Waardevol is alleen dat wat economisch rendabel is.
Alle nadruk wordt gelegd op de individuele mens en zijn ontplooing, maar tegelijkertijd worden mensen massaal behandeld als vervangbare robots.
Het gevoel voor het sociale en voor het medemenselijke neemt drastisch af. De banden van onderlinge solidariteit en humaniteit, die ooit de kern uitmaakten van zoiets als een “samen-leving”,
verdwijnen.
Wie niet goed mee kan komen, wordt vermalen tussen de raderen en beschouwd als “collateral damage”.
Verdrukten en vertrapten zitten nu eens gevangen omwille van hun mening dan weer worden ze geronseld als kindsoldaten zonder enige toekomst. Ze worden misbruikt door oorlogvoerende bendes, of uitgebuit door gewetenloze multinationals.

Met dit werk wil ik wijzen op het feit dat onze onverschilligheid onszelf uitholt en berooft van het meest waardevolle van alles:
onze menselijkheid.